tweet

blogs

hoezo anders stopt. Lang leve Hoezo Anders!

Door onze directeur Daniella

Ongeveer 10 jaar geleden maakte ik mij zorgen over de toekomst van mijn zoon. Met een pakketje aan niet-zichtbare ‘labels’ (vind het nog steeds een stom woord eigenlijk) vroeg ik me af of hij wel een baan zou kunnen vinden. Gaat de maatschappij hem accepteren? Steunen? Om daar achter te komen interviewde ik jongvolwassenen met hetzelfde syndroom (22q11-deletiesyndroom) en nam zo een kijkje in de toekomst. Het gaf me enigszins hoop maar ik zag ook hun worstelingen: de maatschappij is niet makkelijk als je ‘anders’ bent. En waar kon je informatie vinden waar je echt wat aan hebt? Alles was voor volwassenen of ging over kleine kinderen. Daar moesten we iets aan doen: Stichting Hoezo Anders zag het levenslicht.

Omdat in 22q11 wel 190 verschillende aandoeningen zitten, moest Hoezo Anders een online plek worden voor alle jongeren met een chronische aandoening. Lichamelijk of psychisch. Met hulp van mijn netwerk ontstond het logo, kwam er briefpapier en een website. We deelden ervaringen van jongeren en tips om makkelijker je weg te vinden. Thema’s als opleiding, werk, wonen, geld, relaties, you name it; het kon allemaal besproken worden.

Denk Anders
In 2011 was ons 1e DenkAndersDebat. Jongeren in gesprek met werkgevers. Het werden er 15 in de afgelopen 7 jaar. Door heel Nederland. Met vertegenwoordigers van KPN, Shell, ING, ABN Amro, UWV, hogescholen, ROC’s, politieke partijen, de staatssecretaris (!), woningcorporaties, uitzendbureaus…. En mooier: met heel veel jongeren die hielpen met de organisatie of aan tafel of in de zaal meedachten of -praatten, muziek maakten of presenteerden. Ik ben enorm trots op dit event en iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd.

Ik ben ook heel erg trots op onze redactie. Vijf hoofdredacteuren die een jaar soms 2 jaar bleven en met een team van vrijwillige redacteuren interviews deden en de websites hoezoanders.nl en hoezo18.nl. vulden. Ze deden werkervaring op en kregen zelfvertrouwen met een echte baan of ondernemerschap als volgende stap. En ik ben buitengewoon blij met onze Jongerenraad die meedacht, adviseerde en zoveel mogelijk aanwezig was bij al onze events.

Tijd voor wat anders
En nu gaan we stoppen. Waarom? Als het zo goed gaat en we nog lang niet klaar zijn? Omdat er blijkbaar toch iets is verbeterd in de afgelopen 8 jaar. We begonnen met Hoezo Anders omdat er niets was voor jongeren. Nu zijn er meerdere initiatieven en projecten. Van patiëntenverenigingen die zijn gaan inzien dat jongeren andere wensen en vragen hebben. Van fondsen die zelf projecten zijn gaan ontwikkelen. En dan zie je inmiddels heel veel jongeren die bloggen en hun ervaringen delen over hun leven met hun ziekte. Het zijn mooie en prima ontwikkelingen. In dat opzicht ben ik blij dat we het stokje door kunnen geven. We waren nodig en we waren ambitieus. Nu is het tijd voor wat anders.

Ik maak voor iedereen die betrokken is geweest, een bijdrage heeft geleverd, ons gevolgd heeft en voor wie wij van betekenis zijn geweest een diepe buiging en wens je heel veel geluk, sterkte en liefde. Blijf dromen want daar begint alles mee!

Daniella

P.S. de websites hoezoanders.nl en hoezo18.nl en de facebookpagina gaan in december uit de lucht.